Easy Ring

Иновация за по-висока ефективност

За да се повиши нивото на безопасност и бързина на транзакциите на бензиностанциите, към системата Fill&Drive беше въведена и услугата Easy Ring. Тя включва устройство, което може да бъде монтирано на всеки автомобил, осигурявайки по-голям контрол на самото зареждане.

Дистанционно и своевременно предаване на информация

За бъде улеснена неговата употреба, Easy Ring притежава опростена система за инсталация, която не изисква включването й към бордовия компютър.

Назабавна идентификация на самата бензинова колонка

Веднъж инсталирана, системата позволява незабавна идентификация на автомобила, преди зареждане, без да е необходима карта, ПИН код или дори плащане в брой. За да бъде непрекъснато информиран, на клиента е осигурен онлайн достъп, чрез който той може да проверява нивото на горивото, мястото и часа на осъщественото зареждане.

Вие винаги осъществявате контрол

Easy Ring Ви осигурява всичко необходимо, за да се чувствате сигурни и да контролирате процесите чрез автоматизирана система, която не изисква нищо друго освен да бъде инсталирана, за да реши Вашите проблеми.