Пътно строителство

Марка с гарантирано качество

Rompetrol предлага Eurobitum – марка с гарантирано качество, която представя широка гама от модифицирани битумни полимери. Продуктът, който е произведен в рафинерията Вега-Плоещ, притежава много високи нива на съпротивление и надеждност, които гарантират устойчивостта на асфалта.

Вега-Плоещ е рафинерия, специализирана в продукти с висока добавена стойност, използвайки суровини и производство на алтернативни органични разтворители, пътен битум, специални биогорива за отопление и други.

Иновативни услуги

Също така, рафинерията е инвестирала над 7 млн. долара в изграждането на първата инсталация в Румъния за полимер модификация на битума, продукт с изключително висока здравина и надеждност. Чрез този процес, битумът придобива следните характеристики:

         

По този начин, инвестицията, направена за изграждането на инсталацията за полимер модификация на битума, се реализира в създаването на Eurobitum – продукт с морфологична структура, близка до най-важните постижения на световно ниво за този клас продукти.

За повече информация, посетете:www.eurobitum.com .