Rompetrol
Контакти
„Ромпетрол България“ ЕАД
гр. София, п.к. 1784,
бул. „Цариградско шосе“ №115М, сграда Д, ет.6
Безплатно обаждане
080011012
Телефон
+359 2 9855700 / 15
Факс
+359 2 9815390
Електронна поща
Office.Bulgaria@rompetrol.com