Rompetrol
Контакти
„Ромпетрол България“ ЕАД гр.София, п.к.1202 бул.“Сливница“ №188, ет.6
Безплатно обаждане
080011012
Телефон
+359 2 9855700 / 15
Факс
+359 2 9815390
Електронна поща
Office.Bulgaria@rompetrol.com
За сигнали и препоръки, моля пишете на следния е-mail адрес:
speakup@rompetrol.com
Мениджър Продажби на едро - Христо Тончев
Търговски представители София и Югозападна България - Светослав Сълков
Търговски представители Северна България (Русе,Силистра, Разград) - Иван М. Иванов
Търговски представители Северна Централна България - Христо Гацов
Търговски представители Северозападна България - Иван Иванов
Търговски представители Североизточна България - Пламен Дочев
Търговски представители Югоизточна България - Тодор Георгиев
Търговски представители Южна Централна България - Иван Михайлов