Rompetrol

Автогаз

Engine

Защо да избереш Автогаз?

Ромпетрол

Ромпетрол автогаз

ИКОНОМИЧНО

Автогазта има много предимства като гориво, добивано на относително ниска цена, инсталацията за което би могла да се монтира на всякакъв бензинов автомобил. Това прави горивото подходящо за всеки бензинов автомобил.

ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКА КОЛА

Използването на автогаз е от ключово значение за постигането на качество, безопасност и професионализъм.

ГОРИВО, ЩАДЯЩО ОКОЛНАТА СРЕДА

Автогазта се смесва много добре с въздуха предвид факта, че не съдържа сулфур, бензен, олово или други канцерогенни вещества. Това резултира в по-хомогенно смесване на горивото и подобрено изгаряне без отлагания, което спомага за опазване на околната среда заради ниски емисии.

$(function () { $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip() });