Rompetrol

„Ромпетрол България“ ЕАД е представена в България от 2002 г. и е дъщерно дружество на групата „KMG Интернешънъл“. Компанията има активна мрежа от 59 бензиностанции в цялата страна и предлага на клиентите си в България качествени горива по европейски стандарти, произведени в рафинерия „Петромидия“. Компанията се стреми към активно развитие през следващите години, включително разширяване на мрежата и постоянно подобряване на качеството на обслужване. 

С повече от 6000 служители, „KMG Интернешънъл“ е важен играч в Черноморския регион и Средиземноморието с дейност в 11 основни пазара. Групата е собственост на KazMunayGas, националната петролна и газова компания на Казахстан. „Ромпетрол“ е основната марка на „KMG Интернешънъл“ след преименуването през 2014-та на „Ромпетрол Груп Н.В.“ в „KMG Интернешънъл“ като част от стратегията за интеграция на  всички активности под шапката на KazMunayGas. 

Марката „Ромпетрол“ е представителна за рафиниране и нефтохимически дейности, дистрибуция в Румъния, Молдова, България и Грузия, както и по отношение на добива на петрол. Постигнахме тези успехи с международното си развитие и експертизата, която натрупахме в последните 4 десетилетия в петролната индустрия.

„KMG Интернешънъл“ притежава и оперира „Петромидия“, най-голямата румънска рафинерия и една от най-модерните рафинерии в региона на Черно море, с капацитет на преработка 5 милиона тона годишно. Това стратегическо разположение на брега на Черно море позволява оптималната дистрибуция на петролни продукти.

„Вега“, втората рафинерия, притежавана от Групата, има над 110-годишна история. Тя се развива от класическа централа за рафиниране до производител и доставчик на специални продукти, произведени от полуготови продукти, доставени от „Петромидия“. По този начин работата на двете рафинерии се интегрира, за да произвеждат продукти с висока добавена стойност.

Чрез дружеството KMG Trading AG, разположено в Швейцария, Групата реализира значителни търговски операции с петрол и петролни продукти в района на Черно и Средиземно море.

Така „Ромпетрол“ се превръща в неизчерпаем източник на енергия – от извличането и производството на суров петрол, през рафинирането и трансформацията, до висококачествените продукти, предлагани в нашите бензиностанции с модерен дизайн и с внимание и към най-малкия детайл.

„Ромпетрол“ събира енергията на екип от професионалисти, които работят с ценностите и амбицията да правят марката все по-добра и по-добра и да я развиват в бъдещето. Това означава качество с най-висок стандарт чрез използването на най-модерни технологии. Качеството на „Ромпетрол“ клиентите могат да намерят в повече от 1100 бензиностанции в 4 държави заедно с уникална по рода си система за плащане на бензиноколонката.

Посетете нашия корпоративен уебсайт: http://www.kmginternational.com/ro