Rompetrol
Presa
Зареди качествен дизел, получи бонус отстъпка.

За периода 10.02.2024 – 29.02.2024 включително всички притежатели на стандартна карта за отстъпка в бензиностанции Rompetrol на територията на България, ще ползват допълнителна отстъпка в размер на 2 стотинки/литър за дизелово гориво. Така крайната отстъпка в цитирания период ще бъде в размер на съответно:
-    7 ст./л. за дизел в делничните дни
-    9 ст./л. за дизел през уикенда.

Специалните условия важат за настоящи и нови притежатели на карти за отстъпка.

Карта за отстъпка може да бъде получена на каса във всеки обект на Ромпетрол България ЕАД както следва: при зареждане над 25 литра гориво /бензин или дизел/ клиентът може да изиска карта за отстъпка Ромпетрол, която да започне да използва при преференциалните условия от следващото зареждане.

Клиентите, които имат активни карти за отстъпка Ромпетрол, могат да се възползват от допълнителната остъпка на дизелово гориво веднага.

През посочения период, отстъпката за бензин се запазва какато следва:
-    5 ст./л. за бензин в делничните дни
-    7 ст./л. за бензин през уикенда.

След изтичане на упоменатия период, всички карти продължават да бъдат активни при стандартни условия за ползване:
-    5 ст/л за дизел и бензин в делничните дни
-    7 ст/л за дизел и бензин през уикенда