Rompetrol
Presa
Общи условия за Промоция „Спечели тест драйв в Монца, Италия“

Промоция „Спечели тест драйв в Монца, Италия“


Победител от Промоция „Спечели тест драйв в Монца, Италия“


Дамян Дамянов - 0876139***
 

1.       В периода от 00:00 ч. на 19.07.2019 г. до 23:59 ч. на 30.09.2019 г. (или до изчерпване на скреч картите) всеки клиент, който направи покупка на минимум 20 литра гориво или направи покупка за минимум 15 лева от магазин на Ромпетрол в България има право да участва в Промоция за спечелване на 20 151 награди.

2.         Общият брой награди, които може да бъдат спечелени в Промоцията, са 20 276  и са:

2.1.      10 броя по 200 литра гориво, бензин или дизел

2.2.      60 броя по 50 литра гориво, бензин или дизел

2.3.      80 броя по 25 литра гориво, бензин или дизел

2.4.      10000 броя вода Банкя от 500 мл.

2.5.      10000 броя сладолед Galaxy

2.6.      1 голяма награда – пътуване със самолет за двама до Италия, настаняване в хотел за две ношувки и тест драйв на спортна кола в Монца, Италия.

3.         Малките награди /води и сладоледи/ се получават на място в обектите на Ромпетрол от служител на „Ромпетрол България“ ЕАД. В случай, че на даден обект, клиент спечели сладолед или вода, но няма налични в момента на покупката на гориво или стоки от магазина, клиентът трябва да поиска копие от фискалния бон на транзакцията му, на който да се сложи печат от служител каса на бензиностанцията, клиентът да запази оригиналния си фискален бон, скреч картата и копието на фискалния бон и да получи своя подарък на друг обект на Ромпетрол.

 

НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

4.         Участието в Промоцията е обвързано с покупка.

5.         За да участва в Промоцията, участникът следва да:

  • Зареди за минимум 20 литра гориво или направи покупка за минимум 15 лева от магазин на Ромпетрол
  • изиска скреч карта на касата на обекта на Ромпетрол България ЕАД;
  • изтрие скреч полето, за да провери какво печели /вода, сладолед, гориво или непечеливш/
  • попълни две имена, телефон за контакт, да прикачи копие от фискалния бон на транзакцията към скреч картата. Пример: Ако клиент участва в кампанията с повече от една скреч карта, трябва да прикачи копие на фискален бон от трансакцията към всяка една от скреч картите. (изм. 24.юли.2019 г.)
  • запази оригинал на фискалния бон на покупката до края на кампанията, за да може да се верифицира в случай, че бъде изтеглен от томболата за голямата награда.

6.         Участието в Промоцията не е ограничено в случай, че са изпълнени условията на промоцията, които включват.

НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

7.         Наградите, които могат да бъдат спечелени в Промоцията са следните:

7.1.      10 броя по 200 литра гориво, бензин или дизел

7.2.      60 броя по 50 литра гориво, бензин или дизел

7.3.      80 броя по 25 литра гориво, бензин или дизел

7.4.      10000 броя вода Банкя от 500 мл.

7.5.      10000 броя сладолед Galaxy

7.6.      1 голяма награда – пътуване със самолет за двама до Италия, настаняване в хотел за две ношувки и тест драйв на спортна кола в Монца, Италия.

8.         Получаване на наградите ще бъде осъществено по следния начин:

8.1.      Всеки клиент, който получи скреч карта, след изпълнение на условията за участие, и тя е печеливша следва да получи своята награда така:

  • Сладолед или вода – на момента от бензиностанция Ромпетрол, срещу предадена на служител Ромпетрол креч карта и прикачено към нея копие на фискалния бон за направената от клиента транзакция.
  • Гориво - клиентът трябва да си запише двете имена и телефона на скреч картата, да прикрепи към нея дубликат от фискалния бон и да запази задължително оригиналната касова бележка. Картите с гориво ще се предоставят на печелившите срещу сверяване на имената от скреч картата и личната карта на клиента, както и сравняване на дубликата и оригинала на фискалния бон. Ако едно от двете не съвпада, клиентът не може да получи своята карта със спечеленото гориво. В рамките на две седмици след спечелването на безплатното гориво от офиса на Ромпетрол България ще се свържат с клиента, за да се уточни получаването на наградата.

8.2.      Голяма награда – ще бъде изтеглена в присъствието на нотариус на 3.10.19. Участникът, който бъде изтеглен, тряжва да предостави оригинала на фискалния бон за направената транзакция, който да се свери с този прикрепен към печелившата скреч карта. Ако участникът не е запазил оригиналния касов бон, Организаторът ще изтегли нов печеливш. Наградата следва да бъде изпълнена, след допълнителна уговорка с победителя и съобразено с метерологичните условия в Монца и заетостта на пистата. Наградата ще бъде предавана срещу лична карта, подпис, представен оригинал на фискалния бон и приемо-предавателен протокол лично на печелившия участник. Първия възможен период е за 02.11.19 година. Ако условията на пистата или заетостта и не позволява осъществяването на тест драйв, датата ще бъде изместена за следваща възможна дата, като това може да бъде и в през следващата година! За шофиране на спортен автомобил в Монца, Италия, лицето трябва да притежава валидна шофьорска книжка, да има навършени 18 години, да е с максимална височина 195 см и максимално тегло 105 кг. Изисквания от компанията, отговаряща за тест драйва в Италия. В случай, че изтегленото от томболата лице не отговаря на посочените изисквания, може да посочи по избор, човек, който да направи тест драйва, вместо него.

8.3.      Печелившите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по своя прценка с цел популяризиране на Промоцията.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.         С участието си в промоцията участниците приемат и дават съгласието си Организаторът да събира и да обработва личните им данни, в качеството на администратор на лични данни, както и да възлага обработването им на администратор данните .

10.       Организаторът декларира, че предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на настоящата промоция.

11.       С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е информиран за доброволния характер на предоставяне на личните си данни и ги предоставя доброволно със знанието, че това не е негово задължение и евентуалното им непредоставяне не би довело до неблагоприятни последици за него.

12.       Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могатда бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на www.rompetrol.bg.

12.1. В частност, в случай на спечелване на награда и приемане на Награда от Участник, Организаторът  има право да обработи личните данни на съответния Участник, а именно неговите имена, адрес, снимка или други лични данни за целите на изготвяне на аудио, видео, печатни и други съобщения, които ще бъдат публикувани в интернет или посредством други медии, за което Участникът няма да получи допълнително заплащан

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ:

13.       Ромпетрол България ЕАД, ЕИК 117599032, ДДС BG117599032 със седалище и адрес на управление: бул. Сливница 188, ет. 6, София 1202, България, електронна поща: office.bulgaria@rompetrol.com, тел.: 02 985 57 00.

14.       Организаторът си запазва правото да прекрати или измени условията на настоящата промоция по всяко време с тридневно предизвестие в бензиностанции Ромпетрол и на интернет страницата на Ромпетрол: www.rompetrol.bg

15.       С участието си в настоящата промоция участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите условия за участие в промоцията.

16.       За допълнителни въпроси във връзка с промоцията можете да се свържете с Ромпетрол на тел. 02 985 57 00 (на цената на един градски разговор).

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ НА ЛОТАРИЕН ПРИНЦИП ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ

17.       С участието си в промоцията участниците потвърждават, че са информирани за задъължението си да декларират получените на случаен принцип предметни награди, които подлежат на данъчно облагане, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. Организаторът, предоставящ предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да издавде на наградените физически лица служебни бележки по образец  за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

 

УЧАСТНИЦИ

18. Участие в Промоцията могат да вземат:

-           Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години, клиенти на Ромпетрол.

19. В  Промоцията не могат да участват:

  • Притежателите на карта Fill&Drive.
  • Служители на Ромпетрол и търговските обекти в страната, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Ромпетрол, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членовете на техните семейства.
  • Служители на доставчиците и изпълнителите на Кампанията: служители на всяка компания, която пряко си сътрудничи с Ромпетрол за целите на изпълнение на Кампанията и техните семейства.

Ромпетрол си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Общите условия.

Ромпетрол България ЕАД си запазва правото да променя правилата на Промоцията, продължителността и условията й, като обявява всички промени на www.rompetrol.bg. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани и ще са в сила, считано от момента на публикуването им.

Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Общи Условия.