Rompetrol
Presa
Промоция „Печели гориво, пътувай повече“

Общи условия на промоционалната кампания 
 

Промоция „Печели гориво, пътувай повече“

 
 1. В периода от 00:00 ч. на 16.12.2019 г. до 23:59 ч. на 16.02.2020 г. всеки клиент, който направи покупка на минимум 25 литра бензин, дизел или газ в бензиностанции Ромпетрол в България или направи покупка на стоки от магазина на стойност над 15 лв. има право да участва в Промоция за спечелване на 271 награди, разпределени по 30 награди на седмица в 9 промоционални седмици и 1 голяма награда, изтеглена в първия понеделник след края на играта.
 2. Общият брой награди, които може да бъдат спечелени в Промоцията, са 271 /двеста седемдесет и една/ и са:
  1. 90 малки награди от 100 литра бензин или дизел (по 9 за всяка от 9-те седмици на промоцията)
  2. 180 малки награди от карти за намаление Rompetrol Premium Cards (по 20 за всяка от 9-те седмици на промоцията)
  3. 1 голяма награда от 2000 литра бензин или дизел (тегли се в първия понеделник след края на промоцията)
 3. Наградите се получават на място в обектите на Ромпетрол от служител на „Ромпетрол България“ ЕАД.

 

 

НАЧИН ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

 

 1. Участието в Промоцията е обвързано с покупка.

 

 1. За да участва в Промоцията, участникът следва да:

 

 • зареди минимум 25 л гориво (бензин, дизел или газ) или да направи покупка на стоки от магазина на стойност над 15 лв. в бензиностанция Ромпетрол.
 • да изпрати SMS на кратък номер 10800. SMS-ът е безплатен за всички оператори: номер на транзакция, час на издаване на бележката и литри закупено гориво или сума на закупени стоки от магазина, изписани по следния начин: R123456 15:40 25 ИЛИ номер на транзакция, час на издаване на бележката и стойност на покупката, изписани по следния начин: R123456 15:40 16,50
 • да запази касовата бележка за удостоверяване на покупката, в случай, че спечели наградата. Участието в Промоцията не е ограничено в случай, че са изпълнени условията на промоцията.
 1. Една регистрация, може да спечели само една седмична награда и да участва за голяма награда.

 

 

 

НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

 

 1. Наградите, които могат да бъдат спечелени в Промоцията са следните:

 

  1. 90 малки награди от 100 литра бензин, дизел и газ (по 9 за всяка от 9-те седмици на промоцията)
  2. 180 малки награди от карти с отстъпка 0.08 лв. на литър Rompetrol Premium Cards, отстъпката е валидна само за бензин и дизел (по 20 за всяка от 9-те седмици на промоцията)
  3. 1 голяма награда от 2000 литра бензин или дизел (тегли се в първия понеделник след края на промоцията)

 

 1.  Тегленето на наградите ще бъде осъществено по следния начин:

 

 

  1. Всяка седмица в периода на Промоцията ще бъдат изтегляни по 10 участници, измежду всички участници, изпратили SMS на кратък номер 10800, закупили минимум 25 л гориво или направили покупка на стойност над 15 лв, които ще получат малки награди от 100 литра бензин или дизел. Печелившите ще бъдат уведомявани за печалбата си чрез SMS, изпратен на участвалия в Промоцията мобилен номер.

 

  1. Всяка седмица в периода на Промоцията ще бъдат изтегляни по 20 участници, измежду всички участници, изпратили SMS на кратък номер 10800, закупили минимум 25 л гориво или направили покупка на стойност над 15 лв, които ще получат малки награди - карти за намаление Rompetrol Premium Cards. Печелившите ще бъдат уведомявани за печалбата си чрез SMS, изпратен на участвалия в Промоцията мобилен номер.

 

 

  1. Последната седмица след края на промоцията ще бъде изтеглен един измежду всички участници, изпратили SMS на кратък номер 10800 и закупили минимум 25 л гориво или направили покупка на стойност над 15 лв, който ще получи голяма награда. Печелившият ще бъдат уведомен за печалбата си чрез SMS, изпратен на участвалия в Промоцията мобилен номер.

 

 

  1. Наградите ще бъдат теглени в присъствието на тричленна комисия. Голямата награда ще бъде изтеглена в присъствието на нотариус в края на промоцията. Датите на 9-те тегления са:

 

 • 1-во теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) - 30.12.2019 г. за периода 16-22.12.2019 г.
 • - 2-ро теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) - 31.12.2019 г. за периода 23-29.12.2019 г.
 • - 3-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 06.01.2020 г. за периода 30.12.2019-05.01.2020 .
 • - 4-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 13.01.2020 г. за периода 06-12.01.2020 г.
 • - 5-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 20.01.2020 г. за периода 13-19.01.2020 г.
 • - 6-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 27.01.2020 г. за периода 20-26.01.2020 г.
 • - 7-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 03.02.2020 г. за периода 27.01-02.02.2020 г.
 • - 8-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 10.02.2020 г. за периода 03-09.02.2020 г.
 • -9-то теглене (10x100л и 20х дискаунт карти) – 17.02.2020 г. за периода 10-16.02.2020 г.
 • 9-то теглене (Голяма награда 1х2000 л.) - 17.02.2020 г.

 

  1. Печелившите участници ще бъдат уведомени с SMS и ще бъдат публикувани на уебсайта на бензиностанции Ромпетрол на www.rompetrol.bg.

 

  1. Участникът е длъжен да пази касовия бон като доказателство за покупка.

 

  1. При получаване на малка награда (100 литра гориво): При предоставяне на спечелената награда, печелившият участник е длъжен да предостави касовата бележка, с номера на трансакцията, от който е спечелена тази награда, и да покаже sms-а, удостоверяващ печалбата. Служителят сверява информацията, поставя печат на бензиностанцията върху лицевата страна на касовата бележка и прави нейно ксерокопие за отчетни цели, след което предоставя наградата на печелившия.

 

  1. При получаване на малка награда (карта за намаление Rompetrol Premium Card: При предоставяне на спечелената награда, печелившият участник е длъжен да предостави касовата бележка, с номера на трансакцията, от който е спечелена тази награда, и да покаже sms-а, удостоверяващ печалбата. Служителят сверява информацията, поставя печат на бензиностанцията върху лицевата страна на касовата бележка и прави нейно ксерокопие за отчетни цели, след което предоставя наградата на печелившия.

 

 

  1. При получаване на голяма награда (2000 литра гориво): За получаване на голяма награда, печелившият участник е длъжен да пази касовата бележка, с номера на трансакцията, от който е спечелил голямата награда и да покаже sms-а, удостоверяващ печалбата, и да ги предостави за сверка и копиране при получаване на наградата. Служителят сверява информацията, поставя печат на бензиностанцията върху лицевата страна на касовата бележка и прави нейно ксерокопие за отчетни цели, след което предоставя наградата на печелившия.

 

  1. В случай, че участникът не представи касовия бон, или данните от печелившия SMS не съвпадат с данните от касовия бон, Организаторът има право да откаже връчването на наградата.

 

  1. В случай, че участникът не бъде открит на телефона, от който е изпратен  SMS в рамките на 7 дни, след като е бил изтеглен в жребия, Организаторът има право да изтегли друг участник на негово място при следващо теглене.

 

  1. В случай, че няколко участника не могат да бъдат открити в рамките на 7 дни от датата на тегленето, въпреки всички усилия, положени от страна на Организатора, то същият има право да изтегли съответния брой нови участници при последното теглене.

 

  1. Организаторът ще уведоми спечелилите участници на посочените от тях телефон и чрeз SMS за наградата в рамките на 7 дни от датата на тегленето и ще достави наградата в най-удобната за тях бензиностанция Ромпетрол. Доставката на спечелената награда ще се осъществява до 2 седмици. В случай че участникът не потърси/ вземе наградата си  до 23:59 ч. на 28.02.2020 г., независимо от датата на теглене на наградата си, той губи правото да я получи.

 

  1. Наградата ще бъде предавана срещу лична карта, подпис, представен касов бон и печеливш SMS и приемо-предавателен протокол лично на печелившия участник.

 

  1. Печелившите участници дават право на Организатора да разпространи и публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за продажба по своя прценка с цел популяризиране на Промоцията.

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. С участието си в промоцията участниците приемат и дават съгласието си Организаторът да събира и да обработва личните им данни, в качеството на администратор на лични данни, както и да възлага обработването им на обработващ данните по смисъла и при условията на ЗЗЛД
 2. Организаторът декларира, че предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани само за целите на настоящата промоция.
 3. С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е информиран за доброволния характер на предоставяне на личните си данни и ги предоставя доброволно със знанието, че това не е негово задължение и евентуалното им непредоставяне не би довело до неблагоприятни последици за него.
 4. С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е информиран за правото му на достъп и правото на коригиране на събраните данни, както и за останалите му права по ЗЗЛД, в това число:

а) Правото на информация и достъп до вашите лични данни,
б) Правото на поправяне на личните ви данни,
в) правото да бъдете забравени / да изтриете личните си данни;
г) правото на ограничаване на обработката;
д) Право на преносимост на данни
е) Правото да се противопостави на обработката на вашите данни, ако вашите лични данни се обработват съгласно член 6, параграф 1, буква д) или е), включително профилиране въз основа на тези разпоредби и за изпълнение на задача извършени в обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора, и за целите на законните интереси на контролиращия орган;
ж) Правото да не бъдете обект на индивидуално решение, което означава, че имате право да поискате и да получите оттегляне, анулиране и преразглеждане на всяко решение, което има правни последици за вас, възприето само въз основа на автоматизирана обработка на данни с цел оценка личностни черти, като професионалните ви умения, надеждността, поведението на работното място;
з) Право на подаване на жалба до Националния надзорен орган за обработка на лични данни или до компетентни съдилища.

 

13.1. Организаторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могатда бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на www.rompetrol.bg.

13.2. В частност, в случай на спечелване на награда и приемане на Награда от Участник, Организаторът  има право да обработи личните данни на съответния Участник, а именно неговите имена, адрес, снимка или други лични данни за целите на изготвяне на аудио, видео, печатни и други съобщения, които ще бъдат публикувани в интернет или посредством други медии, за което Участникът няма да получи допълнително заплащанe.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ:

 

 1. Ромпетрол България ЕАД, ЕИК 117599032, ДДС BG117599032 със седалище и адрес на управление: бул. Сливница 188, ет. 6, София 1202, България, електронна поща: office.bulgaria@rompetrol.com, тел.: 02 985 57 00.
 2. Организаторът си запазва правото да прекрати или измени условията на настоящата промоция по всяко време с тридневно предизвестие в бензиностанции Ромпетрол и на интернет страницата на Ромпетрол: www.rompetrol.bg
 3. С участието си в настоящата промоция участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите условия за участие в промоцията.
 4. За допълнителни въпроси във връзка с промоцията можете да се свържете с Ромпетрол на тел. 02 985 57 00 (на цената на един градски разговор).

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ НА ЛОТАРИЕН ПРИНЦИП ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ

 

 1. С участието си в промоцията участниците потвърждават, че са информирани за задължението си да декларират получените на случаен принцип предметни награди, които подлежат на данъчно облагане, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. Организаторът, предоставящ предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да издавде на наградените физически лица служебни бележки по образец  за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.

 

УЧАСТНИЦИ

 

19. Участие в Промоцията могат да вземат:

-           Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години, клиенти на Ромпетрол.

 

 

 

20.В Промоцията не могат да участват:

 

 • Притежателите на карта Fill&Drive.

- Служители на Ромпетрол и търговските обекти в страната, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Ромпетрол, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членовете на техните семейства.

-           Служители на доставчиците и изпълнителите на Кампанията: служители на всяка компания, която пряко си сътрудничи с Ромпетрол за целите на изпълнение на Кампанията и техните семейства.

Ромпетрол си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Общите условия.

 

 

Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.

 

Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Общи Условия.

Ромпетрол България ЕАД си запазва правото да променя правилата на Промоцията, продължителността и условията й, като обявява всички промени на www.rompetrol.bg. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани и ще са в сила, считано от момента на публикуването им. В случай на несъответствие между българския и английския текст, българският текст има приоритет.