Rompetrol
Presa
Печеливши в промоция ”Гориво за всеки път, награди - един път”

Днес, 03.04.2023 г., в присъствието на тричленна комисия, по електронен път чрез жребий, бяха изтеглени следващите печеливши от промоцията ни.

Печелившия изтеглен измежду всички участници участвали в промоцията за периода
20.02.2023г. - 02.04.2023г.:

1. +359882202*** 399575 13:04
(тел. номер и печеливш код за карта 600 литра безплатно гориво)

Печелившите изтеглени измежду всички участници участвали в промоцията за периода 27.3.2023г. - 02.04.2023г.:

1. +359893929*** 308889 08:27
(тел. номер и печеливш код за карта 100 литра безплатно гориво)


1. +359876333*** 138484 17:38                                                                     

 2. +359879115*** 298420 11:12                                                                     

3. +359894413*** 611592 16:26                                                                     

4. +359884879*** 452364 16:55                                                                     

5. +359899183*** 817758 09:30                                                                     

6. +359886166*** 475079 15:14                                                                                                                                                       

(тел. номера и печеливши кодове за карта 50 литра безплатно гориво)


Наш сътрудник ще се свърже с победителите, за да уточни начина на предаване на наградите.

Честито на всички спечелили!