Rompetrol
Presa
Oтстъпка от 25 ст.

Скъпи приятели на Ромпетрол България, уведомяваме ви, че във всички наши бензиностанции на територията на страната вече можете да се възползвате от предоставената от Правителството на Република България отстъпка от 25 ст. за литър гориво, както самостоятелно, така и в комбинация с отстъпката от 5 ст./л, от която се ползват притежателите на нашите карти за лоялни клиенти.

Моля да имате предвид, че предоставената от Правителството на Република България отстъпка от 25 ст. за литър гориво се ползва при следните условия:

  • Отстъпката се отнася за горива: дизел, бензин А95, втечнен въглеводороден газ (ВВГ), компресиран природен газ (КПГ), като се предоставят за най-евтиното гориво от посочения вид, предлагащ се на обекта;
  • Автомобилът, който използвате, трябва да бъде регистриран на физическо лице, а ако е на лизинг да бъдете вписан като лизингополучател;
  • Талонът на автомобила, трябва да бъде предоставен на касата за верификация. Във фискалния документ се вписва регистрационният номер на автомобила;
  • Фискалният документ, който ще получите, не може да се използва за разходни и отчетни цели на ЮЛ;
  • ПОМОЩТА е позволена само за гориво, заредено директно в резервоара на автомобила;
  • Физическо лице – получател по компенсацията няма право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за начислен данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава за данъчни цели.

 

Ромпетрол България запазва правото си едностранно да прекрати участието си в програмата за прилагане на държавната отстъпка.