Rompetrol
Presa
Общи превантивни мерки за всички работни съоръжения на KMGI, включително и на Ромпетрол България

Разпространението на вируса COVID-19 е глобално предизвикателство, което изисква извънредни мерки от всички нас.

В контекста на бързото развитие на този вирус, наш приоритет е да гарантираме защитата и сигурността на нашите служители и техните семейства, както и пълна подкрепа и превантивни мерки за всички сътрудници и клиенти, които използват продуктите и услугите на Rompetrol.

В началото на март беше активиран планът за управление на кризисни ситуации в групата KMGI, a от началото на февруари се прилагат редица превантивни мерки.

 

Планът има 3 основни направления на действие в зависимост от еволюцията и въздействието на вируса.

Действията, които вече са изпълнени, са свързани с решенията, взети от властите, ние спазваме всички обявени препоръки и ще спазваме всички мерки, които ще бъдат обявени според развитието на ситуацията, така че да имаме реална подкрепа на местните общности, в които извършваме дейност.

В допълнение към плана за превенция, за да защитим служителите и сътрудниците на компанията, като намалим риска от разпространение на вируса, имаме план за управление на непрекъснатостта на бизнеса, с ясни действия и мерки, за да осигурим работата на компанията, според различни етапи в еволюцията на разпространението на вируса.

 

1. Мерки, прилагани за служители и сътрудници:

       Работа от дома и гъвкави работни интервали, за да се сведе до минимум нивото на социален контакт.

- Бременните служители, както и родителите на деца под 15-годишна възраст имат приоритет да работят от дома. Родителите на деца със специални нужди, независимо от тяхната възраст, могат да работят от дома без ограничения.

- Отдели с голям брой служители работят от дома, осигурявайки правилното функциониране на конкретната дейност. Ако властите наложат изолация или карантинни мерки, всички служители ще работят от вкъщи.

- Във фирмата има дейности, при които тази мярка не може да бъде приложена (рафинерии, логистика, станции Rompetrol), в тези случаи ние осигуряваме всички условия, така че всички колеги да работят безопасно. Също така, ние сме отворени за техните препоръки и предложения след ежедневни взаимодействия с нашите клиенти, за да се намали до минимум предаването на вируса.

- За работните пространства са предприети мерки за увеличаване на хигиенните действия на общите помещения за работа, оборудването им с материали (дезинфектанти, маски, ръкавици), дезинфекция на контактните точки (асансьор, врати и др.), Ограничаване на достъпа в съответствие с препоръките на властите.

 

       Срещи и пътувания

- Ние използваме цялата дигитална инфраструктура на компанията, за да ограничим срещите на живо, както и пътуванията. В изключителни случаи пътуването трябва да е съобразно с правилата, наложени от властите по отношение на режима за наблюдение и карантина. Нарушаването на мерките, наложени от властите, може да доведе до наказателна отговорност, в зависимост от случая.

       Ние извършваме регулярна комуникация сред нашите служители,  относно препоръчаните мерки за хигиена и защита, за да ограничим риска от замърсяване.

 

  1. Мерки, предприети в бензиностанции Ромпетрол в Румъния, Република Молдова, България:
  • Строга програма на всеки час / дезинфекция на директните контактни повърхности: дръжки на всички врати на бензиностанцията, сервизните маси в магазина / терасата, брояча от касовите апарати, плотовете за приготвяне на кафе, външните части на гастро прозорците, клавиатурите, бутоните за автомивка и вакуумна система, бутони за въздух / вода, бутони за помпи, бутони за четене на карти за гориво, дръжки на пистолети за гориво, друго оборудване, при което клиентът / служителят влиза в пряк контакт.

- Подът на магазина се почиства / измива поне четири пъти на ден (24 часа)

- Предоставяне на дезинфекционни материали за ръцете, за служителите и клиентите

- Осигуряване по всяко време на безплатен достъп за клиентите до тоалетните на бензиностанцията, оборудвани с топла вода, сапун, хартия за ръце и / или сушилни за ръце

- Препоръка за спазване на подходящо голямо разстояние между клиентите

- Сервиране на гастро продуктите в опаковки за еднократна употреба, включително чаши за кафе; ако в определени ситуации се използва порцеланова посуда за хранене, нейната хигиена се извършва изключително прецизно в съдомиялната машина, като се използва висока температура.

 

3. Производствени бази: рафинерии Петромидия и Вега:

- въведени са нови правила и мерки, много по-строги (тестване на телесна температура, временно създаване на пространства за клиенти / подизпълнители извън работното пространство, подобряване на потока от хора, флуидизиране на трафика на автомобили, бариери / антивирусни постелки, засилване на действията по почистване в рискови зони - входове / коридори / тоалетни).

- в заведения като столова или медицински диспансер са предприети необходимите мерки.

 

Молим всички, които са част от нашата дейност, включително нашите клиенти, да останат спокойни, да бъдат рационални и бдителни, да се информират от официални източници и да спазват всички указания на властите.