Rompetrol

КАРТА

Подсигурена с PIN код корпоративна карта, която ти позволява да купуваш гориво на кредит от бензиностанции Ромпетрол.

Поискай оферта

EASY RING

Fill& Drive предлага на бизнеса услугата Easy Ring, която дава максимално ниво на сигурност и скорост на транзакциите в нашите бензиностанции. Пръстенът е контролно устройство, което може да бъде монтирано на всяко моторно превозно средство за подсигуряване на зарежданията с гориво.

Поискай оферта