Rompetrol

КАРТА

Подсигурена с PIN код корпоративна карта, която ти позволява да купуваш гориво на кредит от бензиностанции Ромпетрол.

Поискай оферта

EASY RING

Fill& Drive предлага на бизнеса услугата Easy Ring, която дава максимално ниво на сигурност и скорост на транзакциите в нашите бензиностанции. Пръстенът е контролно устройство, което може да бъде монтирано на всяко моторно превозно средство за подсигуряване на зарежданията с гориво.

Поискай оферта

Без граница с Fill&Drive

Зареждай гориво с карти и пръстени Fill&Drive и в Румъния

С удоволствие те информираме, че след сключване на анекс с Ромпетрол България ЕАД, ще можеш да зареждаш гориво с карти/пръстени Fill&Drive на бензиностанциите на Ромпетрол и в Румъния.

В бензиностанциите на Ромпетрол в Румъния, с Fill&Drive, ще можеш да зареждаш само горива1.

Актуална карта с локациите на бензиностанциите на Ромпетрол в Румъния можеш да намериш тук.

Важно е да знаеш, че съгласно съществуващите договори при зареждане на гориво и в Румъния ще получаваш две различни фактури2: една фактура за количеството гориво заредено в България и втора фактура – за количеството гориво заредено в Румъния. Фактурите3 имат различна ставка на ДДС.

За да сключиш анекс за зареждане на гориво в Румъния, моля, свържи се с твоя Търговски представител.

 

Пътувай без граница с Rompetrol Fill&Drive!


 

1 Карти и пръстени Fill&Drive, издадени от Ромпетрол България ЕАД, са ограничени в Румъния за закупуване на стоки/услуги в магазини и гастро, а също и за програми за лоялност/точки/отстъпки за плащане в брой. Ръчни транзакции /ваучери/ не могат да се използват при зареждане в Румъния.

2 Двете фактури ще бъдат издадени от Ромпетрол България ЕАД, но с различен ДДС номер. Издател на фактурата за зареждания в Румъния ще бъде Ромпетрол България ЕАД, но с румънски ДДС номер (RO40234477). ДДС: 20% за количеството заредено в България и 19% за количеството заредено в Румъния. Имай предвид при ползване на данъчен кредит.

3 Kоличествата горива, заредени на територията на Република Румъния, ще се отчитат при изчисляване на общото количество през съответния месец. Отстъпка за зареждания се начислява във фактурата, издадена за зареждания в Република България, т.е. във втората фактура (за количеството гориво заредено в Румъния), не следва да има начислена отстъпка.

 

Поискай оферта